Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro spotřebitelské soutěže

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí na Soutěži bere Soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je, jako provozovatel osobních údajů, oprávněn osobní údaje Soutěžícího v rozsahu uživatelské jméno na sociální síti Facebook nebo Instagram, podle toho, kde se soutěž koná, a v případě Výhry v Soutěži v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a doručovací adresa, případně další údaje sdělené Pořadateli, jakož i specifikace výhry a její hodnota v měně EUR, zpracovávat pro účely uspořádání a vyhodnocení Soutěže. Profil výherce zveřejníme v komentáři k příspěvku o soutěži.

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje Soutěžících po dobu nezbytnou pro uspořádání a vyhodnocení Soutěže. Tato doba v případě neúspěšných Soutěžících nepřesáhne dobu konání Soutěže a následně nezbytně nutnou dobu po vyhodnocení Soutěže, která je potřebná k vyřešení případných podnětů a reklamací ze strany Soutěžících a která by neměla přesáhnout 3 měsíce po vyhodnocení Soutěže. V případě Výherců je doba zpracování jejich osobních údajů 10 let po vyhodnocení Soutěže a předání výhry, jelikož se v tomto případě jedná o dobu, po kterou je Pořadatel soutěže podle daňových a účetních právních předpisů povinen uchovávat účetní doklady ve vztahu k poskytnuté výhře.

Primárním právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas Soutěžícího, který Soutěžící vyjádří svým zapojením se do Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti na Soutěži, bez nich účast není možná. Sekundárním právním základem je i plnění smlouvy, tj. plnění práv a povinností Pořadatele Soutěže vyplývajících z Pravidel soutěže, a po splnění i oprávněné zájmy být schopen informovat o výsledku soutěže zveřejněním profilu výherce v komentáři k příspěvku o soutěži a zároveň prokázat, že své povinnosti řádně splnil . Účast na Soutěži, jakož i udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro tento účel, jsou dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu bude ukončena účast Soutěžícího v Soutěži.

Více informací o tom, jak Pořadatel Soutěže zpracovává osobní údaje, včetně seznámení Soutěžícího s jeho právy, je uvedeno v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webové stránce Pořadatele https://madebythe.cz/zasady-zpracuvania-osobnych-udajov .