Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti madebythe: sro , se sídlem Staré Grunty 6347/18, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 51 178 401, zapsaná v OR Metského soudu Bratislava III, vložka č.:123653/B (dále jen „ my “) při výkonu naší podnikatelské činnosti zpracováváme osobní údaje.

Níže v tomto dokumentu se Vám snažíme poskytnout všechny potřebné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s nařízením č. 1001/2010. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen „ GDPR “).

Pokud byste přesto měli jakékoli dotazy, případně byste chtěli uplatnit Vaše práva, ozvěte na nám, například emailem na ahoj@zurnal.sk

Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba jejich zpracování

Kategorie osob

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Z ákazníci

Vytvoření a správa uživatelského účtu

Právním základem je Váš souhlas , který projevíte registrací.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), registrační údaje (email).

Po registraci máte například možnost zařadit si vybrané zboží do tvz. wishlistu (seznam přání) a následně Vám budeme zasílat e-mail s upozorněním, že se zboží zařazené do wishlistu prodává za zvýhodněnou cenu nebo je opět dostupné. Tento wishlist máte možnost kdykoli měnit.

Dokud si účet nezrušíte.

V případě, že po delší dobu účet nepoužijete, můžeme Vám zaslat email s tím, že pokud se do určité doby po jeho přijetí do účtu nepřihlásíte, účet Vám zrušíme.

Vyřešení problému v rámci objednávkového procesu

V případě, že v rámci objednávkového procesu začnete vyplňovat Vaše osobní údaje s z jakéhokoli důvodu tento proces selže a nebudete mít možnost objednávku dokončit, například v případě technického problému, obratem Vám pošleme e-mail, pokud Vaši e-mailovou adresu vyplníte, a to s uloženým košíkem a Vámi vyplněnými údaji. Budete mít možnost nákup dokončit do 1 dne.

Právním základem je primárně náš oprávněný zájem na odstranění problému a dokončení objednávky, ve spojení se sekundárním, a to provedením opatření před uzavřením smlouvy .

30 dní ode dne nedokončení objednávkového procesu.

Uzavírání a plnění smluv se zákazníky

Právním základem je nezbytnost k plnění smlouvy .

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa a adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (fakturační adresa, číslo karty, číslo bankovního účtu), historie objednávek, údaje o uživatelském účtu, údaje související s případnými reklamacemi (identifikace produktu, vady produktu, řešení).

V případě, že jste živnostník nebo jednáte za společnost, i obchodní jméno, IČO, případně zápis v rejstříku, DIČ a DIČ.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a Vaší povinností, bez nich není možné uzavřít smlouvu a doručit zboží nebo poskytnout službu.

Během trvání smluvního vztahu a záruční doby, která je ve většině případů 2 roky.

Uplatňování nároků po ukončení smlouvy

Právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat případné pohledávky a jiné nároky, které mohly vzniknout, jakož i mít schopnost prokázat, že naše povinnosti ze smlouvy byly řádně splněny.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa a adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (fakturační adresa, číslo karty, číslo bankovního účtu), historie objednávek, údaje o uživatelském účtu, údaje související s případnými reklamacemi (identifikace produktu, vady produktu, řešení).

V případě, že jste živnostník nebo jednáte za společnost, i obchodní jméno, IČO, případně zápis v rejstříku, DIČ a DIČ.

Po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení.

Plnění povinností vyplývajících z předpisů oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

Právním základem je plnění zákonné povinnosti , kterou nám ukládají právní předpisy z oblasti účetnictví a daní.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa a adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech), jakož i kopie smluv.

Po dobu 10 let od konce roku, ve kterém došlo k plnění ze smlouvy.

Přímý marketing

Právním základem je náš oprávněný zájem poskytovat a nabízet Vám podobné služby, zboží a informovat Vás o novinkách.

Oprávněný zájem se aplikuje v případě našich nabídek prostřednictvím telefonu, jakož i pošty.

V případě e-mailu je právním základem Váš souhlas , který projevíte na našem internetovém obchodě a následným kliknutím na odkaz v potvrzujícím e-mailu.


Identifikační (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (doručovací adresa a adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon).

Do momentu Vaší námitky, resp. odvolání souhlasu.

Hodnocení a reference

Právním základem je Váš souhlas .

Identifikační údaje (jméno, příjmení), registrační údaje (email). Hodnocení a referenci zveřejníme bez Vašich osobních údajů, tj. anonymizovaně (jméno, iniciálu příjmení a stát).

O hodnocení a referenci Váš můžeme po nákupu požádat tak, že Vám pošleme email. Právním základem k zaslání tohoto emailu je náš oprávněný zájem , avšak máte možnost s tímto zasláním během nákupu vyjádřit nesouhlas .

Do momentu anonymizace, ke které dojde do 30 dnů od Vašeho hodnocení, resp. reference.

Interní analýzy, vývoj a zlepšení našeho elektronického obchodu a kvality služeb, plánování.

Právním základem je náš oprávněný zájem .

Vaše osobní údaje, které máme na základě jiného účelu, resp. právního základu.

Po dobu, po kterou je na základě jiného účelu, resp. právního základu, zpracováváme. Po této době už jen v anonymizované podobě, kdy už nepůjde o osobní údaje.

Návštěvníci internetového obchodu

Statistiky, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží

Právním základem je Váš souhlas s uložením cookies.

IP adresa, poloha, údaje o používání našeho internetového obchodu, například místo, čas, prohlížené produkty.

Více informací naleznete v části https://madebythe.cz/cookies

Po dobu uvedenou v https://madebythe.cz/cookies .

Kdokoli

Vyřizování podnětů, poptávek a otázek

Právním základem je náš oprávněný zájem , jakož i Váš souhlas.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresa a cookies, otázka položená prostřednictvím formuláře, emailem, chatu, prostřednictvím sociálních sítí nebo telefonicky.

Do vybavení, nejdéle však 30 dní po vyřízení, případně déle, dáte-li k tomu souhlas.

Odběratelé
novinek (newsletteru)

Pravidelné zasílání obchodních a marketingových sdělení e-mailem

Právním základem je Váš souhlas , který projevíte registrací k odběru novinek (newsletra) na našem internetovém obchodě a následným kliknutím na odkaz v potvrzujícím e-mailu.

E-mail.

Do odvolání souhlasu.

Soutěžící a výherci

Uspořádání a vyhodnocení soutěže

Primárním právním základem je souhlas soutěžícího, který vyjádří svým zapojením se do soutěže. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, bez nichž účast není možná.

Sekundárním právním základem je i plnění smlouvy , tj. plnění našich práv a povinností vyplývajících z pravidel soutěže, a po splnění i naše oprávněné zájmy informovat o výsledku soutěže zveřejněním profilu výherce v komentáři k příspěvku o soutěži a mít schopnost prokázat, že naše povinnosti byly řádně plněny . Účast na soutěži, jakož i udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro tento účel, jsou dobrovolné a souhlas lze kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování osobních údajů a účast v soutěži.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), uživatelské jméno a v případě soutěže na sociální síti i profil na sociální síti (například Facebook nebo Instagram), případně další poskytnuté údaje, které mohou souviset se soutěží .

Po dobu nezbytnou pro uspořádání a vyhodnocení soutěže. Tato doba v případě neúspěšných soutěžících nepřesáhne dobu konání soutěže a následně nezbytně nutnou dobu po vyhodnocení soutěže, která je potřebná k vyřešení případných podnětů a reklamací ze strany soutěžících a která by neměla přesáhnout 3 měsíce po vyhodnocení soutěže. V případě výherců je doba zpracování jejich osobních údajů 10 let po vyhodnocení soutěže a předání výhry, jelikož v tomto případě jde o dobu, po kterou máme podle daňových a účetních právních předpisů povinnost uchovávat účetní doklady ve vztahu k poskytnuté výhře.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje

V omezených případech Vaše osobní údaje poskytujeme jiným subjektům (příjemcům), ve většině případů našim dodavatelům služeb. Může se jednat o následující případy:

Poskytnutí třetím stranám, pokud je to dovoleno nebo požadováno právními předpisy , například zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy, v případě prodeje našeho podniku nebo v případě naší právní ochrany prostřednictvím právního zástupce.

Poskytnutí našim dodavatelům (tzv. zprostředkovatelům) , kteří nám na základě smlouvy poskytují různé služby, v rámci kterých dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se zejména o společnosti, které zajišťují nebo poskytují ERP systém (podnikový software pro správu a koordinaci vnitropodnikových zdrojů), platební bránu, marketing, emailing, e-commerce platformu, webový chat, recenze, IT vývoj a IT podporu, fulfillment (skladování, doprava ), správu a doručování balíků, účetní služby, propojení aplikací, a cookies (více v části Cookies níže).

Spolupracujeme pouze s takovými dodavateli služeb, kteří poskytují přiměřené záruky bezpečnosti a které smluvně zavážeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a zachovávat důvěrnost Vašich osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování a

Neprovádíme rozhodování, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás podobně významně ovlivňují.

Osobní údaje dětí do 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Děti mladší 16 let mohou náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce, zejména rodič.

Přenos osobních údajů mimo EU/EHS

V rámci Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru platí volný pohyb osobních údajů.

Pokud budeme přenášet osobní údaje do třetích zemí, budeme tak činit v souladu s GDPR. Může se jednat například o země, o kterých Evropská komise rozhodla, že zaručuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů nebo se dodavatel služby, kterou využíváme, zavázal dodržovat standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, případně může jít o kombinaci obou případů.

V současnosti plánujeme přenášet osobní údaje pouze do USA, je-li dodavatel služby součástí Privacy Shield Frameworku a zároveň máme s ním uzavřenou smlouvu, která obsahuje standardní smluvní doložky.

Cookies

Na našem internetovém obchodě používáme cookies. Podrobné informace o tom, jak je používáme naleznete v této části https://zurnal.sk/cookies .

Vaše práva

Podle GDPR máte několik práv. Jde o právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, namítat proti zpracování, na přenosnost údajů, právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu.

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům. Na požádání Vám tedy poskytneme veškeré informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom opravili Vaše nesprávné osobní údaje a doplnili je, jsou-li neúplné.

Právo na vymazání (právo na „zapomenutí“)

Vaše osobní údaje mažeme, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo odvoláte-li souhlas, na jehož základě jsme zpracování prováděli. Toto právo však neplatí absolutně. Existují případy, kdy osobní údaje musíme uchovávat, například za účelem účetnictví.

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování, pokud (i) jste napadli správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího ověřit správnost osobních údajů, (ii) zpracování je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití; (iii) již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků; (iv) namítáte vůči zpracování, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo namítat proti zpracování

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které se provádí (i) na právním základě nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana, (ii) pro účely profilování, a (iii) pro účely přímého marketingu.

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž bychom Vám v tom bránili, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny. dozor@pdp.gov.sk .