Preskočiť na obsah

Košík

Tvoj košík je prázdny

Etický sourcing

Etický sourcing je pre nás absolútnou nevyhnutnosťou pri všetkých našich výrobkoch. Je to niečo, čo sme podvedome robili bez toho, aby sme vedeli, že to je nejaký buzzword. 

Až kým s tým neprišiel náš kamarát Pavel z OwenStitch a z jeho peňaženky sme nespadli na zadok. Práve on nám viac priblížil túto tému a bol pri našom prvom oficiálnom audite vo výrobe. Tento text publikujeme aj s jeho zvolením. 

Čo to vlastne je? 

Etický sourcing je udržateľný prístup k výrobným postupom, získavaniu materiálov a jeho preprave. Je to autentické spojenie tímu madebythe: s výrobcami, tlačiarmi a dodávateľmi. To nám umožňuje vytvárať etické produkty založené na radikálnej transparentnosti.

Jedna z našich základných hodnôt je vyrábať produkty tak, aby boli užitočné a prinášali radosť. Koncept "najlepší produkt" definuje funkčný, odolný, jednoduchý, autentický a dôkladne testovaný produkt, ktorý poskytuje pridanú hodnotu bez toho, aby spôsobil zbytočné škody.

madebythe: etický sourcing, etická výroba

 

Čo keď máme pochybnosti? Nevyrobíme to.

Naša produktová filozofia je priamočiara, ale pomáha sústrediť sa na jednoduchosť i koncové použitie. Vďaka tomu sú produkty madebythe: identifikovateľné. Inými slovami - keby si odstránil naše logo, stále poznáš, že sa jedná o náš produkt.

Posúvame hranice

Sú značky diárov, ktoré predávajú konzumné produkty za 2 eurá, ale aspoň nikoho nezavádzajú, že im ide o životné prostredie.

Sú tiež také, ktoré sa tvária ekologicky, ale v rámci ušetrenia nákladov presunú výrobu cez pol sveta. A ešte si dajú na obal značku EKO.

A potom sú značky, ktoré posúvajú výrobné a logistické hranice. Zamýšľajú sa nad tým, aké má produkt dopady v rámci životného cyklu, akú uhlíkovú stopu vytvorí. Sú inovátormi. Sociálnymi podnikateľmi. A neváhajú za výrobu zaplatiť extra.

My vieme, že naše miesto je v poslednej kategórii. A teraz to vieš už aj ty.

Uvedomujeme si environmentálnu zodpovednosť

Príroda je pre nás najväčším zdrojom inšpirácie. Je to tiež miesto, odkiaľ získavame naše materiály a kde je vplyv spotreby najviac poznať. Žiadne rozhodnutie nie je brané na ľahkú váhu.

Pri každom produkte ti postupne predstavíme the: index environmentálnej zodpovednosti, ktorý hodnotí chemické zloženie materiálu, funkčné vlastnosti, nevyhnutnosť a použité množstvo.

madebythe: ethical sourcing, etická výroba, materiály

 

Eliminujeme zbytočné zastávky

Pri preprave materiálov na miesto výroby eliminujeme zbytočné zastávky a prestoje. Snažíme sa jednať vždy napriamo s dodávateľom zdrojového materiálu a eliminovať sprostredkovateľov. To nám umožňuje ovplyvňovať logistický plán tak, aby sme sa vyhli leteckej doprave a zdieľali náklady na cestnú dopravu s inými firmami. Snažíme sa, aby sme znižovali uhlíkovú stopu.

 

S dodávateľmi sa vzájomne rešpektujeme

Na ceste etického sourcingu niekedy veci nejdú podľa plánu a chyba sa môže stať na oboch stranách. S partnermi pracujeme ako jeden tím, dôverujeme si a navzájom sa rešpektujeme.

Rešpekt ide totižto ruka v ruke s našimi produktami. Našim partnerom trpezlivo načúvame a sme pripravení ísť nad rámec toho, čo sa očakáva, aby bolo výsledné riešenie udržateľné.

Na tomto mieste ešte raz ďakujeme Pavlovi a Robinovi za to, že sú nám v tejto téme inšpiráciou. Ich spracovanie etického sourcingu je na inej úrovni a fakt si zaslúžia, aby si im obetoval pár minút svojho času.